Toetasjes ovn med over 4m2 bakeflate.

Stor vedfyrt bakerovn i økolandsbyen i Hurdal.

Samarbeid med John Fisher. Johns design.

Bakerovner


Interessen for steinovnsbaking er voksende.
Mange har opplevd den helt spesielle smaken
brød og pizza får i denne ovnsatmosfæren.

Størrelsen på slike ovner kan variere fra ei bakeflate
(herten) på 40x60 cm, til kommersielle ovner på
mange kvadratmeter.Det er lurt å definere hva behovet er og bygge deretter.Det vi må ha innendørs er et godt fundament og ei pipe.Utendørs er det ikke nødvendig med pipe bestandig.

Gårdsbakeri på Steinkjer
Utendørs bakerovn i vinterlandskap
Bakerovn med varmeavgivende kanaler på sidene.Herten er ca. 40x65 cm.
Bakerovn med peis i bakkant. Herten 60 x 80 cm. Kalkpuss i overflata.
Baker/pizzaovn i Leirfjord, Nordland
Bygdebakeri i Viksdalen, Sogn og Fjordane
Det er vanlig å bygge et bakerkammer over fyrkammeret i en masseovn.Herten er ca. 40x60 cm.
Bakerovn og peis på Feiring
Ovnen i eldhuset på Sømna bygdetun
Hjemmebakeri på Fosen
Utendørs bakerovn og peis
på Levanger
Bygdebakeri i Grong