• Steinovn/masseovn

 • Med en steinovn/masseovn i huset har du en god hovedoppvarmingskilde. Du fyrer et friskt bål i 1,5-2 timer en eller to ganger i døgnet.Steinmassen lagrer varmen og gir den sakte tilbake de neste 12-24 timene.All fyring foregår med høy temperatur. Dette gir minimal forurensing.

 • I ovnen kan også integreres en bakerovn. I perioden etter en fyring kan du lage middag eller bake brød i ovnen.

 • I tillegg kan ovnen bidra til oppvarming av vann.

 • Ovnens størrelse, kapasitet og utforming tilpasses arealet som skal oppvarmes og de estetiske krav.

 •  

  Steinovn i Hurdal
  Stor steinovn med glassdør på begge sider.
  Hvorfor steinovn?

  I norsk tradisjon benyttes vedovnen som et supplement til elektrisk eller annen oppvarming. Det står som regel en støpjernsovn ved pipa. Den blir fort varm, men den mangler kondisjon! Den lagrer ikke varmen! 
  Det er bare når den har en tilgjengelig oppasser at den leverer varme.

  Steinovnen snur på det hele. Ovnen blir hovedkilde, elektrisiteten et supplement.
  Den praktiske vedfyringa tar et kvarters tid. Du må være i huset i 1.5-2 timer.
  (Reis aldri fra en ovn  med full fyr uansett ovnstype!) Når forbrenninga er ferdig
  lukker du spjelet og nyter varmen i 12-24 timer alt etter ovnens størrelse og kapasitet. Slik kan vedfyring bli hovedvarmekilden din
  .
  Hva med steinovnens ytelse?

  Flere faktorer bestemmer dette. Tar vi det samme gode brennkammeret som utgangspunkt, er min erfaring at de største ovnene er de mest effektive totalt sett. Ved måling av røykgasstemperaturen ved inngangen til pipa kan en tydelig se at temperaturen blir lavere når ovnen er stor. De har  en større steinflate som absorberer varmen.

  Tykkelsen på veggene er en annen viktig faktor. Mest vanlig er 1-skikts og 1,5 skikts vegger. Som tommelfingerregel kan vi si at en 1-skikts vegg (tegl) yter
  500W pr. m2 i timen ved to fyringer i døgnet. Ved en fyring reduseres dette til
  60-70%.
  Er tykkelsen på veggen 1,5 eller 2 skikt vil det ta lenger tid å passere veggen.
  Det er derfor ikke mulig å få like mye varme igjennom veggen pr. døgn med en tykkere vegg. Den leverer den samme varmen, men over lenger tid.
  Disse forholda må en avklare på forhånd. For noen vil det passe med tynn vegg,
  for andre vil en tykkere vegg samsvare best med behovet
  .
  Steinovn med bakerovn og varmelagrende benk på Røros