Bygningsvern

Arbeidene omfatter tørrmur og naturstein
Teglmur (leire og kalk)
Pussarbeid med leire og kalkmørtler
Restaurering av bakerovner, gruer/peiser og piper

Kontakt meg for befaring

Bygningsvern - prosjekter og bilder

Steinfasade på Haagensenverkstedet på Rognan
Restaurert sokkel av stein på Haagensenverkstedet
Restaurert grunnmur med naturstein på Fauske
Restaurert pipe på Haagensenverkstedet
Natursteinspipe på Frosta