Steinovn/masseovn

Med en steinovn/masseovn i huset har du en god hovedoppvarmingskilde. Du fyrer et friskt bål i 1,5-2 timer en eller to ganger i døgnet. Steinmassen lagrer varmen og gir den sakte tilbake de neste 12-24 timene.All fyring foregår med høy temperatur. Dette gir minimal forurensing og blir svært miljøvennlig oppvarming.

I ovnen kan også integreres en bakerovn. I perioden etter en fyring kan du lage middag eller bake brød i ovnen.

I tillegg kan ovnen bidra til oppvarming av vann.

Ovnens størrelse, kapasitet og utforming tilpasses arealet som skal oppvarmes og de estetiske krav.

Kontakt meg for befaring

Steinovn - prosjekter og bilder

Steinovn og bakerovn på Ullevål. Overflater mot kjøkken og stue
Steinovn og bakerovn på Ullevål. Overflater mot kjøkken og stue
Steinovn og bakerovn på Løkta
Steinovn i Hurdal, med ovnsdør på begge sider
Steinovn i kafeen i Økolandsbyen
Steinovn og bakerovn på Røros. Overflate av pusset teglstein
Steinovn og bakerovn på Inderøy

Les mer om prosjektene