Stor steinovn med bakerovn og sittebenk på Hvasser

Mellomstor steinovn med bakerluke og oppvarmet benk. Denne er pusset med leirmørtel (rødleire).

Kontakt meg for befaring

Bilder fra prosjektet